Om teatern

Tornedalsteaterns uppdrag är att leverera teater och andra konstnärliga produktioner av hög konstnärlig kvalitet, men också att skapa teater där du själv kan delta. Vi leder teatergrupper i olika åldrar i våra medlemskommuner.

Vårt uppdrag är också att revitalisera vårt språk meänkieli, att skapa ett intresse för meänkieli som scenspråk och att sprida kunskap om vår kultur och vår historia.

Teatern har ett stort ordinarie upptagnings- och turnéområde med fyra medlemskommuner; Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Vi turnerar/gästspelar även regelbundet i övriga kommuner i regionen och ibland gör vi även riksturnéer och gästspel på Nordkalotten.

Ambitionen är att röra och beröra. Vi vill skapa teater för gammal och ung och arbeta gränsöverskridande vad gäller genrer och språk. Vi arbetar med både proffs- och amatörproduktioner, men i de flesta fall är det en fruktsam blandning av både och. Det som kallas community teater.

Vi samverkar gärna och ofta med kulturarbetare, föreningar, organisationer och företag i regionen och välkomnar förslag från våra medlemmar.

Tornedalsteatern arbetar projektbaserat med en liten fast stab bestående av teaterchef/konstnärlig ledare, teaterledare/scenkonstnärer, producent och administration.

Medverkande i pjäsen "Sagan om ringen" på myren Vasikkavuoma