Styrelsen

Ordförande: Roland Björkén, Risudden, 070-607 44 32

Ordinarie ledamöter:
Kjell Mäki, Haparanda
Henry Barsk, Övertorneå
Marianne Lampinen, Svanstein
Karin ”Kajsa” Westergren, Kiruna
Ann-Mari Mäki Larsson, Juhonpieti
Stefan Wennberg, Seskarö

Suppleanter: Karin Magnström och Susanne Niemi

Revisorer: Barbro Nygård och Birgitta Higberg

Valberedningen: Kurt Westman och Elisabeth Lax

Enligt årsmötets val den 24 mars 2019.

Tornedalsteaterns stadgar