Teatern och meänkieli

Minoritetsspråket meänkieli och vår tornedalska kultur är roten till Tornedalsteatern. Det sceniska uttrycket får en egen klang när svenska och meänkieli och i bland samiska möts på scenen. Det pågår ett kontinuerligt prövande av hur språket kan användas i produktionerna för att på bästa sätt kommunicera med publiken. Det är vanligt att en replik på meänkieli får ett svenskt svar så att publiken ska kunna förstå vad som har sagts.  

I övrigt är språket ett laddat ämne bland tornedalingar. De som kan språket vill oftast ha mer i föreställningarna och de som inte kan känner sig då och då utanför, för att de inte förstår. Det finns en stor utmaning i att hitta en balans kring detta. 

Under 2018 investerade vi i programvaran Q-lab som gör att vi kan spela teater på valfritt språk, företrädesvis meänkieli, och texta till svenska eller annat språk. Textningen ökar tillgängligheten till våra föreställningar, samtidigt som vi kan öka användandet av meänkieli som scenspråk. Vi kan därmed sprida information om minoritetsspråk och minoritetskultur till en mycket större publik och mer frekvent turnera i andra regioner eller länder.

I pjäsen ”Sekarotu – Blandras” används mycket meänkieli. På bilden syns textningen högst uppe på bakgrundsväggen.