Vår målgrupp

Medverkande i pjäsen "Sagan om ringen" på myren Vasikkavuoma

Den huvudsakliga målgruppen är barn, ungdom och vuxna i våra medlemskommuner; Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda. Vi samverkar även med föreningar, skolor, institutioner, företag och andra kulturellt verksamma i samverkansprojekt för att bygga en så bred kontaktyta som möjligt. I den mån våra resurser räcker vill vi även nå människor utanför länet för att skapa en större kännedom och öka intresset för den tornedalska kulturen.

Under 2018 har teatern investerat i teknik som gör att dialogen i föreställningarna går att översätta till valfritt språk. Detta breddar vår målgrupp avsevärt. En långsiktig vision är att bli en viktig del av kulturlivet i hela Nordkalotten.