Meddelanden från Norr

Teatern har under en tid undersökt möjligheten att samarbeta med andra kulturaktörer på Nordkalotten. Sedan tidigare har teatern ett gott samarbete med Kvääniteatteri i Nordnorge samt ett antal professionella konstnärer i finska Lappland. Under våren 2021 kommer teatern att arbeta med finansiering av en större samnordisk produktion med teater, dans och musik. Budgeten är på strax över 3 miljoner och vi söker medel från nordiska, nationella och regionala finansiärer.

Om stöd beviljas ska innehåll och produktion växa fram under 2021 med sikte på en premiär till hösten 2022.
I projektet ”Meddelanden från Norr” har vi samlat en fantastiskt spännande blandning av konstnärer, unga och äldre, rutinerade och mer oerfarna, vilket kommer att utmynna i en oförglömlig upplevelse för de som är med på scen och i publiken.

Postat 28 april, 2021
Språkläger 13-15 aug

Språkläger 13-15 aug

Meänkieli språkläger för alla! För dig som vill vara i en omgivning där språket hörs. Där du får prova på ord och fraser, ramsor och sånger, lyssna och prata. Där du får leka och göra kreativa aktiviteter, och hela tiden bada i språket. För dig som kan lite meänkieli,...

Mun kultani

Mun kultani

I Storslett i Nordnorge finns en kvänsk teaterförening som flera år i rad har spelat den flerspråkiga teaterföreställningen ”Mun kultani”. Erling Fredriksson har sedan tidigare varit engagerad som musiker och kapellmästare. År 2019 var Tornedalsteaterns Nellie...

Meänkieli oon teän kieli

Meänkieli oon teän kieli

Projektet "Meänkieli oon teän kieli" startade i september 2019 som ett samarbete mellan Tornedalsteatern och studieförbundet Sensus i Kalmar. Syftet var att teaterledaren Nellie Skogsberg ville öka intresset för den Tornedalska kulturen hos sina teaterungdomar i...