Teatern & Meänkieli

Det sceniska uttrycket får en egen klang när svenska och meänkieli möts på scenen. Det pågår ett kontinuerligt prövande av hur språket kan användas i produktionerna för att på bästa sätt kommunicera med publiken.

Meänkieli är ofta ett laddat ämne bland tornedalingar. De som behärskar meänkieli vill oftast ha mer av sitt språk i föreställningarna och de som inte förstår kan ibland känna sig utanför. Det finns en stor utmaning i att hitta en balans kring detta. Vi vill så klart att alla våra pjäser ska innehålla meänkieli. Ibland handlar det om en sång eller enstaka repliker på meänkieli och ibland är det hela monologer eller en viss karaktär som bara pratar meänkieli. Det är vanligt att en replik på meänkieli får ett svenskt svar så att publiken ska kunna förstå vad som har sagts.

I vissa produktioner har vi möjlighet att texta replikerna och översättningen visas strax ovanför skådespelarnas huvuden. Textningen ökar tillgängligheten till våra föreställningar, samtidigt som vi kan öka användandet av meänkieli som scenspråk. Vi kan därmed dela med oss av vårt minoritetsspråk och minoritetskultur till en mycket större publik och mer frekvent turnera i andra regioner eller länder. I vissa fall textar vi även från svenska till meänkieli.

Varo sitä terrää! SEKEL-författaren 2021

Scen ur Sekarotu-Blandras där skallmätning pågår
Sekarotu 2018