GDPR

Om du har frågor om hur vi hanterar personuppgifter så ska du maila till vår ekonom Britta Eriksson.

Maila Britta

I maj 2018 infördes GDPR, en ny viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras.

Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data. 

Tornedalsteatern är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på vår webbplats och vi är måna om din säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) som lämnas i samband med bokning och biljettköp sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga utskick av biljetter, ev. föreställningsinformation, ev. utvärdering samt efterarbete. Fakturaunderlaget för biljettköpet sparas enligt gällande bokföringsregler.  

I samband med att du köper biljett så godkänner/samtycker du att Tornedalsteatern samlar in följande personuppgifter: 

  • Förnamn och efternamn
  • E-postadress
  • ev. postadress
  • Mobilnummer/Telefonnummer

När du blir medlem så sparar vi dina kontaktuppgifter för att kunna informera dig om aktuella händelser i föreningen och vid amatörteater så gäller även försäkring för den tiden du är med i våra produktioner.

Uppgifter som samlas in när du söker en ledig tjänst hos oss 

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. Vi sparar ansökningar max 6 månader efter att ansökningstiden gått ut. 

Dina rättigheter

En gång per kalenderår kan du få reda på vilka uppgifter vi har om dig och varför vi har dem. Begär utdraget skriftligen.

De uppgifter vi har ska vara korrekta. Begäran om rättelse av uppgifter görs till oss med ett undertecknat brev.

Du kan också begära borttagning av dina uppgifter, vilket kan innebära att vi inte kan ge dig service på samma sätt som om uppgifterna var kvar.

Begäran om utdrag, rättelse eller borttagning, görs skriftligen till
Tornedalsteatern Tingsgatan 1, 984 32 Pajala.

Säkerhet och klagomål

Endast de som behöver personuppgifterna hanterar dem för att kunna ge dig service. Vi delar inte med oss av personuppgifter annat än om lagar och regler kräver det.  Intrång ska rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Om det inträffar något som riskerar att personuppgifter hamnar i orätta händer måste det rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten. www.imy.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.