GDPR

Jos sulla oon kysymyksiä meän persuunatieotten käsittelystä niin sinun tulis puhua meän ekonoomin Britta Erikssonin kans.

Meilaa Brittale

25 toukokuuta 2018 GDPR astuu voihmaan, uusi tärkeä määräys joka vastaa persuunatietolakia (PUL). GDPR antaa sulle suuremmat oikeukset päättää kuinka sinun persuunatietoja käsitelhään.

Muun muuassa se tarkottaa ette met tarttemma sinun hyväksymisen sinun persuunatieotten käsittelhyyn.

Tornionlaaksonteatterila oon vastuu persuunatieotten käsittelystä meän vebisivula ja met piämä vaarin sinun turvalisuuesta ja integriteetistä ko met käsittelemä sinun persuunatietoja.

Persuunatieot (nimi, eepostiosote ja telefooninumero) jokka jätethään piljetin varauksessa ja piljetin maksossa säästethään vain niin kauon ko makson asianhoito vaati, toisin sanoen ko lähätethään piljettiä, tietoja näytelmistä, tutkimuksen- ja jälkityötä varten. Faktyyrapohja piljetin ostoa varten säästethään vallitevaa kirjanpitomääräystä seuraten.

Piljetin ostamisen yhteyessä sie hyväksyt/annat luvan ette Tornionlaaksonteatteri kerrää seuraavat persuunatieot:

  • Etunimi ja sukunimi
  • Eepostiosote
  • tarvittaessa postiosotheen
  • Mupilinumero/telefooninumero

Ko sie liityt jäseneksi met säästämä sinun kontaktitieot sen vuoksi ette met saatama tiiotta sulle föreninkin aijankohtaisista tapahtumisista ja amatööriteaterhiin liittyy vakutus sen aikaa ko sie olet myötä meän prytyksuunissä.

Tietoja joita keräthään ko sie haet meiltä avointa työpaikkaa:

Ko sie haet meiltä avoimia työpaikkoja met käytämä sinun persuunatietoja vain siihen tarkotusperhään jonka sie olet päättäny. Met säästämä anomukset korkeinthaan 6 kuukautta sen jälkhiin ko anomusaika oon menny umpheen.

Sinun oikeuet

Kerran kalenterivuoen aikana sie voit saaja tietää mitä tietoja meilä oon sinusta ja miksi meilä net oon. Pyyä ulosvetoa kirjalisesti.

Net tieot jokka meilä oon pittää olla oikeat. Oikaisun pyyntö tehhään meile allekirjotetussa preivissä.

Sie voit kans pyytä sinun tietojen poistamisesta, se merkittee ette met emmä saata tarjota sulle palvelua samala viisin ko jos tieot olis tallela.

Turvalisuus ja valitus

Vain net jokka tarttee persuunatieot käsittelee niitä niin ette met voima sinua palvela. Met emmä jaa persuunatietoja jos ei lakit tai määräykset vaaji sitä. Sishääntunko pittää ilmottaa Integritetsmyndigheetenile 72 tiiman sisälä. Jo tapahtuu jotaki niin ette persuunatieot riiskerava joutua väärhiin käshiin niin sen häätyy ilmottaa Integritetsmyndigheetile. www.imy.se.

Jos sulla oon valituksia siittä ette kuinka met käsitelhään sinun persuunatietoja niin sulla oon oikeus tehhä valituksen Integritetsmyndigheetenile, joka oon valvontavirkakunta.