Tule töihin

Erling Fredriksson oon teatteripäälikkö ja konstnäärlinen johtaja. Ota yhtheyttä ja kerro sinun kompetensistä. 

073-7461856 eli erling(at)tornedalsteatern.se

Soita ErlingilleMeilaa Erlingille

Kahesti vuoessa met prutyseerama näytelmiä joissa meän avuksi oon kulttuurityöntekijöitä joilla oon erityiskompetenssiä. Ehkä sie halvaat olla myötä? Met tarvima esm. käsikirjottajia, kääntäjiä, ohjaajia, näytteliöitä, muusikkoja, tansaria, puvusuunitelioita, koreokraafia, senokraafia, valo- ja ääniteknikkeriä, tyrneeteknikkeriä ja tekstausteknikkeriä. Näile ammatti-prutyksuunille met järjestämä prujektipalkka- eli friilansisopimuksen sulle.

Sinun ei ole pakko osata meänkieltä liityäksheen meän työpaikkhaan. Mutta se oon hyvä jos sie ymmärät meänkieltä tai jos sulla oon juuret Tornionlaaksosta. Tärkein oon ette sie halvat tehhä töitä meän kans!

Pernilla Fagerlönn, Nikolai Äystö, Pia Suonvieri ja Anders Karkea palkkatthiin tekehmään Kabaré No niin, syksynä 2019.