Meän histuuria

Tornionlaakson teatterilla oon mahtava kuva- ja filmiarkiivi missä issoin osa näyttelyistä oon tokymentteerattu, vuesta 1986 tähän päihvään asti. Ota yhtheyttä teatterin kans jos olet innostunnu hakehmaan arkistosta.

Soita meile

Tornionlaakson teatteri järjestethiin 1986 ja ensimäinen näyttely oli ”Isen går/ Jää lähtee” (Håkan Rudehill  ja ohjaus Ulla Lyttkens) millä oli premiääri kesälä samana vuona ja tuli lähtöpamhaus fantastiselle kehitykselle. Teatterin lavala sai kuula meänkieltä mikä anto kattojille voimakhaat kokemukset.

Vuotta jälkhiin tuli Bengt Pohjasen ”Kuutot”, ensimäinen näyttely mikä oli kokohnaans meänkielelä ja millä vieläki oon kattojaennätys.

Samassa ko Meänkieli sai minuriteettikielen staattyksen niin Tornionlaakson teatteri sai paremat maholisuuet rahotukselle. Stratekinen askel oli ette teatteripäälikkö otethiin töihin alkupäivinä 2000-luvula. Toinen iso askel oli ko Tornionlaakson teatteri sai oman seenin vanhassa Käräjätalossa Pajalassa.

Iso määrä näytelmiä oon tuotettu jälkhiin tämän ja monta ihmistä oon seisonu lavoila ympäri Tornionlaaksoa. Lukemalla toimintaselitykset sie saat tietoa koko meän toiminasta sinä vuona

Tornionlaakson teatterilla oon mahtava kuva- ja filmiarkiivi missä issoin osa näyttelyistä oon tokymentteerattu, vuesta 1986 tähän päihvään asti. Ota yhtheyttä teatterin kans jos olet innostunnu hakehmaan arkistosta, puh. 0978-102 99.