Meistä

Meän tehtävä oon ette lua teatteria ja muita taitheelisia protyksuunia pybliikille meän lähialueela, siihen lisäksi met johtaama protyksuunia missä väki ittekki oon matkassa. Toinen tärkeä tehtävä oon ette revitaliseerata meänkieltä, lua innostusta meänkielen käyttämisestä seenilä ja levittää tietoa meän kulttuurista ja meän historiasta.

Pikkusessa teatterissa henkilökunnan fleksipiliteetti ja laaja kompetensi oon kullan arvonen. Met tehemä projektiperustalla töitä, pienelä fastala staapila johonka kuuluu yheksän henkilöä. Viis näistä oon töissä Pajalassa jossako Tornionlaakson teatterilla oon paikka missä oon oma seeni, kontturihuohneet, teknisiä tarvikheita ja förooti. Tornionlaakson teatteri johtaa eri ikäsitten amatööriryhmiä meän jäsenkunnissa Haaparannala, Matarenkissa, Pajalassa ja Kierunassa. Teatterijohtajan ja osalistuvitten omat ehotukset, iteat ja kompetensit mutotostavat toimintoja jäsenkunnissa. Isomphiin prutyksuunhiin met otama sisäle kulttuurityöläisiä joilako oon spesiaalikompetensiä.

Viimisinnä vuosina Tornionlaakson teatteri oon tuottanu kaks ammattilaisia prutyksuunia joka pelivuosi, yhen lapsile ja nuorile ja yhen aikuisille. Nämät oon tyrneeranheet Norrbottenissa ja olletikki läänin hallintokunnissa meänkielele. 

Met olema mielelhääns ja useasti yhtheistöissä kulttuurityöntekiöitten, föreeninkitten, organisasuunitten ja yrityksitten kansa rekiuunissa ja otama mielelhääns vasthaan esityksiä meän jäseniltä.

Kieli, histuuria ja kulttuuri oon Tornionlaakson teatterin eksistensijuuri. Jos sie halvaat lukea lissää meän minuriteetistä Tornionlaaksolaiset niin sie löyät paljon hyvvää informasuunia STR-T’n kotisivulta.

Glada studenter

Kaikki tiet poijes oon kiertotie kotia, nuvemperi 2018