Meän investeerajat

Tornionlaakson teatteri, niinku monet muut kulttuurelliset järjestöt, ei olis olemassa ilman niitä järjestöitä jokka oon valihneet itte eli saahnee tehtäväksi investeerata kulttuurhiin.

Teatteri saapi vuosittain toimintapiitraakia seuraavilta: Statens Kulturråd, Region Norrbotten (entinen Maakäräjät), Sparbanken Nord ja meän jäsenkunnilta Kieruna, Pajala, Matarenki ja Haaparanta.

Sen lisäksi haethaan ulkopuolisia rahoja monelta finansiääriltä. Tukea oon saattu useaman kerran seuraavilta: Svenska Författarförbundet, Musikverket, Institutet för Språk och Folkminnen ja Riksteatern.