Pajala

Pajalan Kulttuurikoulula oon oma teatterijohtaja joka huolehtii kaikista nuorista teatteriapinoista. Toimintaa raahvaile amatöörile järjestethään Tornionlaakson teatterilta ja met ootama ette met pääsemä pellaamhaan kesäteatteria väylänrannala Pajalassa.

Lapset ja nuoret

Pajalan Kulttuurikoulula oon oma teatterijohtaja nimeltä Lisa Hennix Raukola. Jos sie olet koulunuoriso Pajalassa ja halvat pelata teatteria niin sie saatat lähättää kysymyksiä meilin kautta osotheesheen lisa.hennix-raukola(at)pajala.se. Hakemus tehhään Pajalan kunnan e-palvelun kautta maissa.

Tornionlaakson teatteri oon useasti yhtheistyössä Pajalan Kulttuurikoulun kansa. Jokku ryhmistä harjottelevat Tornionlaakson teatterin huohneissa ja joskus met autama tekniikan kansa. Joka toinen vuosi Riksteatterilla oon nuorisoprojekti nimeltä LÄNK. Pajalan nuorisoryhmät oon olheet matkassa monta kertaa ja silloin Tornionlaakson teatteri ja Kulttuurikoulu oon yhessä auttanheet tukehmaan nuorisoa LÄNK-projektin kautta.

Tornionlaakson teatteri oon kansa osalistunnu filmiprojekthiin johonka kulttuurikoulu hakkee rahotusta. Ajatus oon ette Tornionlaakson teatteri oon apuna ohjauksen ja kielikompetensin kansa.

Raahvat amatöörit

Kylissitten takana

Met halvaama pruuata jotaki uutta: Kylissitten takana aikuisille! Työpaja jossako kohathaan perjantaina kirjottamhaan maanystä ja intensiivin pyhäsaijan jälkhiin jossako oon lystiä luovuutheen ja harjotteluja, niin esitys näytethään pyhä iltana. Konsepti oon hyvin pruuattu lapsitten ja nuoritten kesken mutta nyt met siis halvaama pruuata tätä täysitten amatöörinäytteliöitten kansa. Met toivoma ette tätä mennee totheuttaa syksylä 2021.

Ilonen lohi

Ilonen lohi oon mahtava mysikaali joka pelathiin vuosina 1999 ja 2000 väylänrannala Pajalassa. Nyt oon aika tehhä tämän uuesti, niin sanotun come backin! Oktuuperissa 2020 meilä oli alotus, niin sanottu kick-off, ja met saima suunile 40 henkilöä jokka halusit olla matkassa. Jonku kömpelön harjotusyrityksen jälkhiin zoomin kautta päätethiin ette mysikaali siirethään kesäksi 2022. Lauluharjottelut alkavat jo syksylä 2021 ja uuen vuen jälkhiin harjottelut alkavat tosihaan. Halvaaks olla matkassa? Met tulema tarttemhaan iteälliä voimia ja lahjakhaita henkilöitä ette totheuttaa tämän suuren kesäteatterin. Pelipaikka tullee saahmaan jännittäviä taite-instalasuunia yhtheistyössä Pajalan kunnan kansa ja se antaa elämää popyläärile rantakävelytiele.

Maanys ja musiikki: Erling Fredriksson
Ohjaus: Bror Astermo
Prutysentti: Mia Fors, mia(at)tornedalsteatern.se