Pajala

Pajalan Kulttuurikoulu huolehtii kaikista nuorista teatteriapinoista. Toimintaa raahvaile amatöörile järjestethään Tornionlaakson teatterilta ja kylässä oon muitaki pienempiä ryhmiä. 

Lapset ja nuoret

Jos sie olet koulunuoriso Pajalassa ja halvat pelata teatteria niin sie saatat lähättää kysymyksiä meilin kautta osotheesheen lisa.hennix-raukola(at)pajala.se. Hakemus tehhään Pajalan kunnan e-palvelun kautta maissa.

Tornionlaakson teatteri oon useasti yhtheistyössä Pajalan Kulttuurikoulun kansa. Jokku ryhmistä harjottelevat Tornionlaakson teatterin huohneissa ja joskus met autama tekniikan kansa. Joka toinen vuosi Riksteatterilla oon nuorisoprojekti nimeltä LÄNK. Pajalan nuorisoryhmät oon olheet matkassa monta kertaa ja silloin Tornionlaakson teatteri ja Kulttuurikoulu oon yhessä auttanheet tukehmaan nuorisoa LÄNK-projektin kautta.

Tornionlaakson teatteri oon kansa osalistunnu filmiprojekthiin johonka kulttuurikoulu hoitaa.  Ajatus oon ette Tornionlaakson teatteri oon apuna ohjauksen ja kielikompetensin kansa.

Raahvat amatöörit

Kesälä (2022) meilä oli iso mysikaali väylänrannala Pajalassa. Meitä oli 26 amatöörinäyttelijöitä matkassa ja tehimä 7 esityksiä.

Plaani oon että Pajalassa tullee revyy janyarissa 2024. Halvaks olla myötä? Soita 0978-10299.