Våra investerare

Tornedalsteatern, likt många andra kulturella organisationer, hade inte funnits om det inte vore för de organisationer som har valt eller har som uppdrag att investera i kultur.

Teatern erhåller årligt verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd, Region Norrbotten, Sparbanken Nord och våra medlemskommuner Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda.

Utöver detta söks externa medel från flertalet finansiärer. Återkommande stöd har erhållits från Svenska Författarförbundet, Musikverket, Institutet för Språk och Folkminnen samt Riksteatern.