Nationalscen!

Tornedalsteatern blir Nationalscen!

Den 15 november 2023 är dagen då Sveriges första Sannings- och försoningskommission lämnar in sitt slutbetänkande och Tornedalsteatern arrangerar en livestreamad läsning av utredningens vittnesmål, en 10 timmar lång manifestation. Men det är även dagen då Tornedalsteatern kommer att utropa sig själv till Nationalscen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i Sverige.

Vid inledningen av manifestationen kl. 14.00 kommer teaterchefen Erling Fredriksson utropa Tornedalsteatern som Nationalscen för minoriteten. Beslutet att utropa sig som Nationalscen för minoriteten är självbefattat, utan statlig ansökan, men också självklart. Som ensam teater i Sverige med uppdrag att främja historien, kulturen och språket för tornedalingar, kväner och lantalaiset är teaterns epitet redan givet. Tornedalsteatern är en Nationalscen för en nationell minoritet i Sverige. Valet att utropa sig som Nationalscen handlar inte i första hand om att få ett statligt erkännande, utan snarare om att bygga upp en stolthet över en institution som främjar och bevarar den kultur och historia som minoriteten är sprungen ur. Steget är en naturlig fortsättning efter att Sannings- och försoningskommissionens slutbetänkande lämnas över till kulturministern. Det är inte för inte som manifestationen går under namnet ”Meän aika oon nyt”, för vår tid är nu.

Om ni har frågor, kontakta Erling Fredriksson, Teaterchef och konstnärlig ledare
erling@tornedalsteatern.se, 073-7461856

Postat 10 november, 2023
Meän aika oon nyt

Meän aika oon nyt

Hör upp alla Tornedalingar, kväner och lantalaiset! Den 15 november lämnar Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset över sitt slutbetänkande till kulturminister Parisa Liljestrand i Pajala. I samband med detta kommer...

POPPA rapport med POPPA förslag

POPPA rapport med POPPA förslag

Maja Mella från Föreningen Norden (tidigare STR-T) har varit projektledare för en viktig utredning för vår minoritet. En viktig milstolpe på väg mot en kulturinstitution för tornedalingar, kväner och lantalaiset har uppnåtts. Under tre år har frågan utretts inom ramen...

Sommarteater i Karungi

Sommarteater i Karungi

Sakarigården är verkligen en fantastisk byggnad som bär på många intressanta historier. Under våren och sommaren 2024 kommer Sakarigården återigen fyllas av liv. Det blir en stor sommarteater om "emigranterna" som sökte lyckan i Amerika och sedan återvände till...