2 årsmöten

Måndag 18 mars kl 18
samt
Måndag 15 april kl 18

Årsmötet är digitalt via Teams. Anmäl dig till info@tornedalsteatern.se för att få alla möteshandlingar och möteslänken.

Vi bjuder in till två årsmöten för att vi tycker att det är dags att revidera stadgarna. De behöver bli lite mer moderna och tydliga.

En förändring som påverkar medlemmarna är att medlemmar ska börja betala medlemsavgift varje år. Tidigare har man köpt ett livslångt medlemskap… Så om du någon gång i tiden har blivit medlem så har du rätt att delta på årsmötet och rösta. Detta kommer förmodligen att ändras.

Här kan du läsa de gamla stadgarna
Här är förslag på nya stadgar.
Det är så mycket i texten som ändrats så det går tyvärr inte att peka ut nyheterna. Det är bäst att du läser igenom allt och bildar dig en uppfattning.

Dagordning enligt gällande stadgar:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Frågan om mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk rapport
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Inkomna motioner från medlemmar
12. Förslag från styrelsen
13. Verksamhetsplan
14. Budget
15. Bestämmande av antal styrelsemedlemmar och suppleanter
16. Val av ordförande
17. Val av ordinarie styrelseledamöter
18. Val av suppleanter
19. Val av revisorer och suppleanter
20. Val av valberedning
21. Övriga frågor
22. Årsmötets avslutande

 

VÄLKOMNA!

 

 

Postat 1 mars, 2024
Skicka in din berättelse

Skicka in din berättelse

Tornedalsteatern samlar minnen och anekdoter till ett intressant samarbete med Riksteatern. Din berättelse kommer att inspirera regissören och kan bli en del av föreställningen eller den tillhörande utställningen. Pjäsens arbetsnamn är UMMIKKOS och handlar om de...

Vanhat laulut – Gamla sånger

Vanhat laulut – Gamla sånger

Vanhat laulut är en föreställning där två sagor inspirerade av Kalevalas sånger berättas av en amatörteaterensemble kring en sprakande brasa. Sagorna berättas med mystik, med humor och i direktkontakt med barnen. Enkel rekvisita och scenografi som uppmuntrar fantasin;...

Sommarteater i Karungi

Sommarteater i Karungi

Sakarigården är verkligen en fantastisk byggnad som bär på många intressanta historier. Under våren och sommaren 2024 kommer Sakarigården återigen fyllas av liv. Det blir en stor sommarteater om "emigranterna" som sökte lyckan i Amerika och sedan återvände till...