Meän aika oon nyt

Kuulkaapas kaikki Tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset!

Marraskuun 15 päivä Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile jättää heän loppumietinön kulttuuriministerille Parisa Liljestrandile Pajalassa.

Sen yhtheyessä Tornionlaakson teatteri tullee järjestämhään 10 tiiman tapahtuman kl 14.00, puolivyöhöön asti, jossako kertomuksia ja toistuksia komisuunin tutkinosta tulhaan lukehmaan ylös niin julkisilta ko privattihenkilöiltä. Pääosa lukemisista tulhaan pithään meän omala Kansalisseenilä tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile käräjätalola Pajalassa. Osa lukemisista tulhaan kansa pithään Dramatenin seenilä Stokholmissa. Koko tapahtuma tulhaan livestreahmaan teatterin kotisivulta.

Nostamalla esile ja tunnustamalla ääniä tutkinossa met saatama kansa saaja hyvitystä ja parantaa väkistämisen ja kaohneen kielen haavoja jokka valtio oon aiheuttannu. Lukeminen tullee, loppumietinön kansa, olheen askel sovinthoon ette nostaa katsheen meän minuriteetin tulevaisuutheen ja mitä se tarkottaa ette olla tornionlaaksolainen, kvääni ja lantalainen tänäpäivänä, niin maaseuvula ko suuressa kaupunkissa. Meän aika oon nyt #meänaikaoonnyt

Yks niistä tornionlaaksolaisista joka tullee lukheen illala oon Charlotte Kalla: ”Mie osalistun ko se oon tärkeätä nostaa esile tottuuen niistä loukkauksista jokka oon tehty koko kansanryhmäle. Olletikki ette antaa minun esivanhiimille äänen ja hyvin ansaitun kunnioituksen Ruottissa.”

Jos sie olet innostunnu olheen matkassa lukemassa tekstiä, se oon vapa ilmottaa sinun innostuksen, niin met annama lissää informasuunia. Met tulema kansa tarttemhaan volontääriä päivän/illan aikana jokka saattavat auttaa praktisitten asioitten kansa.

Jos sie olet innostunnu olheen matkassa elikkä jos sulla oon kysymyksiä, lähätä maili osotheesheen bjorn@tornedalsteatern.se

STR-T, Tottuus ja sovintokomisuuni ja Ruottin Kirkko oon yhessä tuottanheet ja painanheet kokoelman kertomuksia ja toistuksia komisuunin laajasta tutkimuksesta. STR-T oon johtanu tuotantoa ja Säätiö Norbottenin Läänin työtuvat ja Rekiuuni Norrbotteni oon rahottanheet sen. Tottuus- ja Sovintokomisuuni maksaa painokostanukset.  

Norrbottenin Läänin työtuvat, Pajalan kunta, Kirunan kunta, Mataringin kunta ja Haaparannan kaupunki rahottavat sen 10 tiiman pitkän lukemisen jonka Tornionlaakson teatteri yhessä STR-T:n kansa järjestää.

Postat 24 October, 2023
Kielipesä 16-18 elokuuta

Kielipesä 16-18 elokuuta

Kielipesä alkaa perjantaina 16 elokuuta kl 15 ja loppuu pyhänä 18 elokuuta klo 13. Prukrammi oon täynä aktiviteetejä. Me kalastama, leekama, pellaama teatteria, laulama, maalama, saunoma ja syömä hyvvää ruokaa! Suaningin vanhassa koulussa ”Svangården” asuma huonheissa...

Vanhat laulut

Vanhat laulut

Vanhat laulut oon esitys jossako kaks satua inspireeratut Kalevalan lauluista, kerrothaan amatööriryhmältä prätisevän valkean ympäri. Lapsile kerrothaan satuja suorassa kontaktissa satuja mystiikala ja huumorilla. Enkkeltti rekvisiitta ja senukrafii joka innostuttaa...

Revyy Pajalassa

Revyy Pajalassa

Janyaarissa 2024 oon taasen revyy Pajalassa. Revyy oon jotaki mitä Pajalan harrastajanäytteliät ja ylheisö oon kaivanheet vuoesta 2014 asti. Kymmenen vuotta sitten viimeksi! Nyt oon taas aika siihen uuesthaan ja met toivoma ette sekä näytteliät ette ylheisö oon...