Kielipesä 16-18 elokuuta

Kielipesä alkaa perjantaina 16 elokuuta kl 15
ja loppuu pyhänä 18 elokuuta klo 13.

Prukrammi oon täynä aktiviteetejä. Me kalastama, leekama, pellaama teatteria, laulama, maalama, saunoma ja syömä hyvvää ruokaa!

Suaningin vanhassa koulussa ”Svangården” asuma huonheissa
missä oon 5-10 petiä. Jos halvaat teltata, asua omassa talovaunussa eli nukkua kotona niin seki mennee hyvin.

Ja kuule, tiäks mitä, se ei maksa mithään. Järjestät vain oman reisun tänne.

Hox! Ilmotusperiuuti oon 15-30 maita.
Tässä oon linkin mistä voit Ilmoita. Kirjota nimi, ikä, nukupaikka, telefooninumero, spesiaaliruoka. Ja met halvama myös tietää mikkä aktiviteetit joka sie tykkäät eniten. 

Ensin mylhyyn jällaa… Vain 40 paikkoja.

Jos sulla oon kysymyksiä. Mia Fors, 070-6760104 eli mia@tornedalsteatern.se

Tervetuloa kielipeshään!
Sulle joka halvaat olla myötä missä kieli kuuluu.
Missä saat pruuata sanoja ja fraasia,
loruja ja lauluja, kuunella ja laulaa.
Missä saat leikkiä ja tehhä muita
kreeatiiviä aktiviteettiä
ja koko aijan paatata kielessä.
Sulle joka ossaat vähän meänkieltä, ei ollekhaan eli paljon.
Polvesta polvheen.
Tulkaa yhessä.
Opima yhessä ja toisilta.
Tule lapsi, tule täysi.
Tule lastenlapsen kans, tule lapsitten kans.
Tule sisaren kans, tule veljen kans.
Tule fasterin kans, tule muffan kans….
Tule sieki!

Tornionlaakson teatteri järjestää kielipesän ja sai tehtävän Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornedalingar i Pajala kommun:ilta.
Finansiäärit: Institutet för Språk och Folkminne, Pajala kommuns minuriteetirahoja ja Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor.

Affissikuva: Elina Isaksson Kruukka och Astrid Kruukka

 

 

 

Postat 5 May, 2024
Vanhat laulut

Vanhat laulut

Vanhat laulut oon esitys jossako kaks satua inspireeratut Kalevalan lauluista, kerrothaan amatööriryhmältä prätisevän valkean ympäri. Lapsile kerrothaan satuja suorassa kontaktissa satuja mystiikala ja huumorilla. Enkkeltti rekvisiitta ja senukrafii joka innostuttaa...

Meän aika oon nyt

Meän aika oon nyt

Kuulkaapas kaikki Tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset! Marraskuun 15 päivä Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile jättää heän loppumietinön kulttuuriministerille Parisa Liljestrandile Pajalassa. Sen yhtheyessä...

Revyy Pajalassa

Revyy Pajalassa

Janyaarissa 2024 oon taasen revyy Pajalassa. Revyy oon jotaki mitä Pajalan harrastajanäytteliät ja ylheisö oon kaivanheet vuoesta 2014 asti. Kymmenen vuotta sitten viimeksi! Nyt oon taas aika siihen uuesthaan ja met toivoma ette sekä näytteliät ette ylheisö oon...