Podditeatteri

Prujekti oon yhteistyö Tornionlaaksonteatterin, Teater16, Riksteatern Barn & Unga, Riksteatern Norrbotten ja Pajala Unga Riksteaterföreninkin välilä. Teater16 jokka huseeraa Ljungbyyssä Koronobergin läänissä oon siittä saakka ko Allmänna Arvsfonden myönsi heile 5.5 miljuunan tuen, initieeranu yhteistyön Tornionlaaksonteatterin kans freistaen kehittää keinon kuinka nuoret vois tehhä podditeatteria ittele ja muile nuorile. Tämän prujektin kautta met halvama ulettua laajemalle kohteryhmäle nuoritten kulttuuriharrastajien kesken. Prujekti käänty varsinaisesti niile jokka ei tavalisesti halva tai ei voi osalistua erhiin ryhmäaktiviteethiin. Meininki oon ette kehittää työkeinoja jokka poistaa erinlaisa osalistumisen esteitä niin ette useampi tuntee ette het oon osa meän toiminassa.

Yks tärkeä päämäärä tässä prujektissa Tornionlaaksoteatterin kohalta oon ette nostaa esile tornionlaaksolaista itenttiteettiä, meän kieltä ja meän kulttuuria.

Syksylä 2020 tehtiin 2 työpajahäliä Pajalassa missä nuoret opit raatiuteatterhiin kuuluvaa tekniikkaa ja sait kans keksiä tarinoita joila oli yhteys Tornionlaakshoon. Konseptia kehitethään vuoen 2021 aikana käyttökelpoiseksi työkaluksi teatterityössä nuoritten kans.

Jos sulla oon kysymyksiä niin sie voit meilata meän prujektijohtajalle, Gudrun Skogsberg, gudrun(at)tornedalsteatern.se

Postat 29 April, 2021
Vanhat laulut

Vanhat laulut

Vanhat laulut oon esitys jossako kaks satua inspireeratut Kalevalan lauluista, kerrothaan amatööriryhmältä prätisevän valkean ympäri. Lapsile kerrothaan satuja suorassa kontaktissa satuja mystiikala ja huumorilla. Enkkeltti rekvisiitta ja senukrafii joka innostuttaa...

Meän aika oon nyt

Meän aika oon nyt

Kuulkaapas kaikki Tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset! Marraskuun 15 päivä Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile jättää heän loppumietinön kulttuuriministerille Parisa Liljestrandile Pajalassa. Sen yhtheyessä...

Revyy Pajalassa

Revyy Pajalassa

Janyaarissa 2024 oon taasen revyy Pajalassa. Revyy oon jotaki mitä Pajalan harrastajanäytteliät ja ylheisö oon kaivanheet vuoesta 2014 asti. Kymmenen vuotta sitten viimeksi! Nyt oon taas aika siihen uuesthaan ja met toivoma ette sekä näytteliät ette ylheisö oon...