Nuoria ampasatööriä

”Nuoria ampasatööriä” oon projekti jonka tarkotus oon ette lisätä teatterinuorison innostusta Tornionlaaksolaisesta kulttuurista. Teatterijohtaja Gudrun Skogsberg halvaa näyttää ette kieli ja kulttuuri oon niin jännittävät ko kauhniit ja ette se saattaa kelle hyvänsä olla innostuksesta ette osalistua.

Projekthiin kuuluu kolme ossaa: Esitys, Fästivaali ja Lääkeri.

Esitys

Kirunassa oon pieni teatteriryhmä jollako oon selvä meänkielen fuukkys. Net oon harjotelheet pjääsiä jotako net kuttuvat “Meän kroppa! Meän veri!” (Vår kropp! Vårt blod!) joka perustuu Erik Kuoksun pölkönuvelhiin ”Mettitten herra/Skogarnas herre”. Esityksen tarkotus oon ette antaa pienemän ryhmän olla pääkaraktäärinä ja sitten tyrneerata ympäri esityksen kansa ja ottaa matkhaan nuorisoa niissä kylissä ja kaupunkissa jossako met käymä. Sen mukhaan yhtye muuttuu ja useampia ja useampia nuoria saavat oppia meänkielen sanoja pjääsin mystisessä rityaalissa.

Pjääsistä

Toni ja Sammi synnyit Eteläruottissa. Ei se ole niin nuukaa missä, koska het räknäävät ittensä Tornionlaakshoon. Eihään se ole heitten syy ette heän vanhuukset oon tolpioita ja siirtyvät parriimasta satumaasta alle harmaihaan riethaan etukaupunkhiin petongista? Joka kesä net käyvät Tonin fammun ja Sammin mummun tykönä Vittankissa ja tänä syyskesänä niilä oon uusi seikkailu käynissä. Toni oon saanu kuula vanhaasta uhripaikasta joka pitäs olla mettissä ulkopuolela Vittankia ja nyt molemin istuvat vanhaassa laossa oottamassa tunnelmaa ette net pääsisit pöröjahile. Niitä ei olis mikhään saattanu valmistaa, siiheen mitä net saavat kohata sielä.

Tyrneeplaani Meän kroppa! Meän veri!

L 9 huhtikuuta kl 18 Halti Kulttuuriseeni, Pohjosnorja (yhtheistyössä Teatterilapset Storsletistä)
F 29 huhtikuuta kl 19 Kirunan Kulttuurikoulu (yhtheistyössä Arvidsjaurin kulttuurikoulun kansa)
L 30 huhtikuuta kl 12 Kirunan Kulttuurikoulu (yhtheistyössä Arvidsjaurin kulttuurikoulun kansa)
L 7 toukokuuta kl 19 Tornionlaaksonteatteri, Pajala (yhtheistyössä Pajalan kulttuurikoulun kansa)

Fästivaali

Riikinteatterilla oon innostuttava nuorisoprojekti joka toinen vuosi jotako kuttuthaan nimeltä LÄNK. Niilä oon uuskirjotettuja pjääsiä nuorisoryhmile ympäri maata. Kevän aikana ryhmät saavat pelata ylös pjääsiä rekiunaalissa fästivaalissa ja sitten valithaan ryhmä joka eustaa rekiuunia kansalisella fästivaalila Hallundassa toukokuussa. Tornionlaaksonteatterilla oon yhessä Pajalan ja Kirunan Kulttuurikouluitten kansa kaks teatteriryhmää jokka oon matkassa LÄNK-fästivaalissa Skellefteåssa ja Hallundassa. Molemat ryhmät oon tehneet töitä pjääsin kansa jotako kuttuthaan ”Ette jakkaa kakon”/Att dela en kaka” ja osat pjääsistä esitethään meänkielelä. Pantemii toppasi Pajalan ryhmää olemasta matkassa Skellefteåssa, mutta niin Kiruna ja Pajala oon menossa kansalisheen fästivaahliin jotako piethään Hallundassa 13-15 toukokuuta 2022. Se tuntuu tärkeältä ette antaa Tornionlaakson teatteri-nuorisoa reisata teatteri-Ruothiin näyttämhään ette meänkieli toimii hyvin seenikielenä niin näytteliöile ko ylheisölle.

Lääkeri

Heinäkuun keskivaiheessa teatterinuorisot meän jäsenkunnista kokkointuvat ja syventyvät teatterhiin ja meänkiehleen. Lääkerin tarkotus oon ette vahvistaa nuorisoa  teatteritiola ja meänkielelä. Toivomus oon ette vahvistaa nuorison tornionlaaksolaista itenttiteettiä. Lääkeri suuntautuu 13-19 vuotisille nuorisoile ja lopetethaan julkisella esityksellä joka perustuu pjääshiin ”Meän kroppa” Meän veri!”. Mutta tähhään mennessä ei kukhaan tiä kunka se tullee lophuun!

Gudrun jos sulla oon kysymyksiä: 070-4624905

Kiitos ISOF:ille (Instityytty kielile ja kansanmuistoile). Ilman teän avustusta tämä ei olis ollu maholista!

Postat 4 May, 2022
Kielipesä 16-18 elokuuta

Kielipesä 16-18 elokuuta

Kielipesä alkaa perjantaina 16 elokuuta kl 15 ja loppuu pyhänä 18 elokuuta klo 13. Prukrammi oon täynä aktiviteetejä. Me kalastama, leekama, pellaama teatteria, laulama, maalama, saunoma ja syömä hyvvää ruokaa! Suaningin vanhassa koulussa ”Svangården” asuma huonheissa...

Vanhat laulut

Vanhat laulut

Vanhat laulut oon esitys jossako kaks satua inspireeratut Kalevalan lauluista, kerrothaan amatööriryhmältä prätisevän valkean ympäri. Lapsile kerrothaan satuja suorassa kontaktissa satuja mystiikala ja huumorilla. Enkkeltti rekvisiitta ja senukrafii joka innostuttaa...

Meän aika oon nyt

Meän aika oon nyt

Kuulkaapas kaikki Tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset! Marraskuun 15 päivä Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile jättää heän loppumietinön kulttuuriministerille Parisa Liljestrandile Pajalassa. Sen yhtheyessä...